Збірник «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития»  дотримується вимог, встановлених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE), з якими можна ознайомитися на сайті COPE за посиланням www.publicationethics.org.

Принципи етики редактора  й видавця

При прийнятті рішення про публікацію редакція керується достовірністю поданих даних і науковою та практичною значущістю розглянутої роботи.

Інтелектуальний зміст поданих до редакції матеріалів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються для особистих цілей і не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація з поданих матеріалів залишається конфіденційною і не використовується для отримання особистої вигоди.

Редакція не приймає до публікації рукопис, якщо є підстави вважати його плагіатом.

Редакція не залишає без відповіді  претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а при виникненні конфліктної ситуації вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Принципи етики рецензента

Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

Рецензент дає об’єктивну  й аргументовану оцінку викладеним  результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються рецензентом з особистою метою.

Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки даного рукопису, або якщо він не може бути об’єктивним , зокрема у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен поставити до відома про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Принципи  етики автора наукової публікації

Автор (актори) статті повинен надавати достовірні результати проведених досліджень. Свідоме подання помилкових або сфальсифікованих даних неприйнятне.

Автор повинен гарантувати, що результати  дослідження, викладені в поданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені дані мають бути оформлені з обов’язковим  посиланням на автора і першоджерела. Надмірне використання посилань, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

Необхідно визнавати внесок усіх осіб, які мали вплив на хід дослідження, зокрема, у статті мають подаватися посилання на роботи, які мали значення при проведенні даного дослідження.

Автори не повинні надавати до публікації рукопис, що був раніше поданий до іншого видання і наразі розглядається, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.

Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

Якщо автор виявить помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування. Він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію збірника.