«Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития»

Науково-практичний і теоретичний збірник Міжнародної асоціації академій наук (МААН)

Заснований у 2000 р. рішенням Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН

Виходить щорічно

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого видання – серія КВ № 16086–4558Р від 16.12.2009 р.

Мова видання – російська

Засновник: Міжнародна асоціація академій наук, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН, Національна академія наук України

Видавець: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Голова редакційної колегії: академік НАН України Олексій Семенович Онищенко

Редактор: кандидат історичних наук Наталія Борисівна Захарова