Назва

«Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития»

Науково-практичний і теоретичний збірник

Рік заснування

Заснований у 2000 р., останній випуск у 2020 р.

У зв’язку з виходом Національної академії наук України з Міжнародної асоціації академій наук надалі збірник не буде видаватися на базі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Засновник

Міжнародна асоціація академій наук, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН, Національна академія наук України

Місія та призначення

Призначення науково-практичного і теоретичного збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития» полягає у висвітленні наукових і практичних результатів діяльності наукових бібліотек та інформаційних центрів і залученні до наукового та суспільного обігу теоретичних і практичних досліджень з проблем вдосконалення традиційних та впровадження інноваційних методів бібліотечної роботи в сучасних умовах.

Цілі та задачі

Метою та завданнями данного видання є ознайомлення широкого загалу бібліотечної спільноти з актуальними за тематикою публікаціями, які містять теоретичні узагальнення науково-дослідних робіт та інноваційний практичний досвід фахівців наукових бібліотек. До збірника приймаються матеріали, що пройшли процедури зовнішнього та внутрішнього рецензування на предмет їхнього наукового рівня, відповідності до проблематики видання та якості написання. Науково-практичний і теоретичний збірник «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития» є відкритим виданням, з яким співпрацюють вітчизняні та зарубіжні науковці та фахівці-практики. Спрямованість збірника, як видання гуманітарної тематики, дає змогу для публікації в ньому досліджень з актуальних проблем бібліотекознавства, книгознавства, бібліографознавства, інформатики та інноваційного досвіду з бібліотечної справи. Високу якість даного видання забезпечує фаховий склад авторів, який складається з керівників та провідних спеціалістів наукових бібліотек, та вимогливість членів редакійної колегії й рецензентів до наукової новизни, актуальності та якості  наданого матеріалу. Видання відкрите для ведення фахових дискусій з профільних наукових галузей.

Проблематика

 • дослідження проблем бібліотекознавства, книгознавства, бібліографознавства та соціальних комунікацій,
 • висвітлення різних аспектів наукових проектів та результатів досліджень,
 • репрезентація науково-дослідної діяльності наукових бібліотек в соціокомунікаційних процесах сучасності,
 • особливості впровадження в практику бібліотек інноваційних форм і методів роботи.

Мови видання

російська

Періодичність

Один-два рази на рік

Реєстрація у ДАК України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого видання –

серія КВ № 16086–4558Р від 16.12.2009 р.

Збірник «Библиотеки национальных академий наук: проблемы

функционирования, тенденции развития» входить до переліку

наукових фахових видань, затвердженого наказом № 1111 від  

17.10.2012 р. Міністерства освіти і науки України.

Спеціальність ДАК України

Історичні науки, соціальні комунікації.

Статистика

У випуску 13, що вийшов друком у 2016 році, було опубліковано 24 статті, з них:

 • Білорусь – 8 публікацій;
 • Киргизстан – 1;
 • Латвія – 1;
 • Росія –  4;
 • Україна – 10.

У випуску 14, що вийшов друком у 2017 році, було опубліковано 25 статей, з них:

 • Азербайджан – 2 публікації;
 • Білорусь – 6;
 • Росія – 10;
 • Україна – 7.

У випуску 15, що вийшов друком у 2017 році, було опубліковано 20 статей, з них:

 • Азербайджан –  2 публікації;
 • Білорусь – 7;
 • Росія – 3;
 • Україна – 8.

У випуску 16, що вийшов друком у 2018 році, було опубліковано 20 статей, з них:

 • Азербайджан –  1 публікація;
 • Білорусь – 11;
 • Росія – 1;
 • Україна – 7.

Редакційна політика

 • об’єктивність та неупередженість,
 • високі вимоги до якості наданих матеріалів,
 • політика рецензування статей,
 • суворе дотримання авторських прав.

Термін проходження рукопису

Після надходження статті до редакції від 5–10 днів виконується оцінка на відповідність наданого матеріалу формальним вимогам видання (обсяг тексту, наявність анотації, ключових слів та списку літератури трьома мовами  тощо). Якщо ці процедури пройшли успішно, стаття передається на рецензування. Передбачено редакційне та зовнішнє рецензування статей. Термін рецензування становить від двох тижнів до місяця. Якщо стаття отримала схвальний відгук експертів, рукопис передається на опрацювання редактору, про що повідомляють авторів.

Політика відкритого доступу

Наше видання надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, оскільки вільний відкритий доступ до результатів наукових досліджень та інноваційних форм і методів бібліотечної діяльності сприяють збільшенню глобального обміну знаннями.

(Тексти доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — некомерційна)

 

Архівування

Видання архівує електронну версію статей у національному репозиторії «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Електронна версія журналу у "Науковій періодиці України"