Про збірник

Збірник «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития» входить до переліку наукових фахових видань, затвердженого наказом № 1111 від 17.10.2012 р. Міністерства освіти і науки України, де можуть публікуватися основні результати досліджень та дисертаційних робіт з історичних наук, проблем соціальних комунікацій.

Науково-практичний і теоретичний збірник Міжнародної асоціації академій наук (МААН).

Заснований у 2000 р. рішенням Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН.

Виходить щорічно.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого видання – серія КВ № 16086–4558Р від 16.12.2009 р.

Мова видання – російська

Засновник: Міжнародна асоціація академій наук, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН, Національна академія наук України

Видавець: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Голова редакційної колегії: академік НАН України Олексій Семенович Онищенко

Редактор: кандидат історичних наук Наталія Борисівна Захарова

Проблематика: аналіз трансформації сучасної бібліотеки як системи в цілому і окремих напрямів її діяльності, узагальнення результатів наукових досліджень бібліотек і висвітлення інноваційних аспектів їх науково-практичної діяльності.

 

Електронна версія журналу у "Науковій періодиці України"

Видання індексується Google Scholar
Видання представлено у реферативній базі даних "Україніка наукова"